Kære bruger af Public!

Tiden er nu desværre kommet til, at vi må lukke endeligt ned for databasen.

Altinget har valgt at fokusere sig på sine kerneproduktsområder indenfor det journalistiske felt, hvilket i praksis betyder, at Public lukkes endeligt ned ved udgangen af februar 2021 og derfor ikke kan anvendes efter denne dato.

Du behøver som bruger af Public ikke foretage dig noget i denne forbindelse.

Skulle der være spørgsmål i forhold til ovenstående eller eventuelle udeståender i forhold til betalinger og lignende, så tag endelig fat i os på telefonnummer 33343540.

Fortsat god dag.